Merchandising - retail24.no

Merchandising

Med flere enn 1300 ansatte, tilbyr vi det største og mest fleksible merchandiserapparatet i Norden.

Vi utfører årlig ca. 800 000 butikkbesøk. Dette gjør oss til den største og mest fleksible partneren i Norden.

Vi dekker alle byer og regioner i alle de fem nordiske landene på ukesbasis. På toppen av et fjell, i de dypeste skoger, så langt nord du kommer og i Oslo sentrum, det spiller ingen rolle, Retail24 er der.


Vi tilbyr

  • FLEXIBILITET uten sammenligning, rekkevidde og hurtighet

  • En infrastruktur som sikrer KVALITET i alle ledd

  • 24-timers tilgjengelighet

  • Live rapportering og kommunikasjon

Øivind L. Kristiansen

Manager MD & Demo Services

(+47) 916 64 505

E-mail

Les mer om våre tjenester

Demo

Vi har det største demonstrasjonsapparatet i Norden og vi utfører årlig flere enn 20 000 demonstrasjoner.

Les mer

Salgstjenester

Skreddersydd, fleksibel og kostnadseffektiv tjeneste med dokumenterte resultater.

Les mer

Point of Sales Materiell

Vi tilbyr en A-Z løsning, fra idé, til design, produksjon, innsalg og implementering av butikkmateriell.

Les mer