Merchandising - retail24.no

Merchandising

Med flere enn 1300 ansatte, tilbyr vi det største og mest fleksible merchandiserapparatet i Norden.

Vi utfører årlig ca. 800 000 butikkbesøk. Dette gjør oss til den største og mest fleksible partneren i Norden.

Vi dekker alle byer og regioner i alle de fem nordiske landene på ukesbasis. På toppen av et fjell, i de dypeste skoger, så langt nord du kommer og i Oslo sentrum, det spiller ingen rolle, Retail24 er der.


Vi tilbyr

  • FLEXIBILITET uten sammenligning, rekkevidde og hurtighet

  • En infrastruktur som sikrer KVALITET i alle ledd

  • 24-timers tilgjengelighet

  • Live rapportering og kommunikasjon

Øivind L. Kristiansen

Manager MD & Demo Services

(+47) 916 64 505

E-mail

Les mer om våre tjenester

Activation Services

Det å kunne teste og få en opplevelse av produktene uten at det oppleves som påtvunget er et sterkt virkemiddel, og det øker helt klart salget.

Les mer

Salgstjenester

Skreddersydd, fleksibel og kostnadseffektiv tjeneste med dokumenterte resultater.

Les mer

Point of Sales Materiell

Vi tilbyr en A-Z løsning, fra idé, til design, produksjon, innsalg og implementering av butikkmateriell.

Les mer