Services

Merchandising

Med flere enn 1300 ansatte, tilbyr vi det største og mest fleksible merchandiserapparatet i Norden.

Les mer

Salgstjenester

Skreddersydd, fleksibel og kostnadseffektiv tjeneste med dokumenterte resultater.

Les mer

POS Materiell og implementering

We tilbyr en A-Z løsning, fra idé, til design, produksjon, innsalg og implementering av butikkmateriell.

Les mer

Demo

Vi har det største demonstrasjonsapparatet i Norden og vi utfører årlig flere enn 20 000 demonstrasjoner.

Les mer
Knut Tisthal

Salgssjef

Hallvard Lerøy

"Det er to ting jeg vil fremheve med Retail24, fortsetter Tisthal. – For det første oppfatter vi at oppfølgingsprogrammet deres er vesentlig bedre enn det konkurrentene kan tilby. For det andre setter jeg veldig stor pris på bedrifter som driver med noe fordi de synes det er morsomt."