Services - retail24.no

Services

Merchandising

Med flere enn 1300 ansatte, tilbyr vi det største og mest fleksible merchandiserapparatet i Norden.

Les mer

Salgstjenester

Skreddersydd, fleksibel og kostnadseffektiv tjeneste med dokumenterte resultater.

Les mer

Point of Sales Materiell

Vi tilbyr en A-Z løsning, fra idé, til design, produksjon, innsalg og implementering av butikkmateriell.

Les mer

Activation Services

Det å kunne teste og få en opplevelse av produktene uten at det oppleves som påtvunget er et sterkt virkemiddel, og det øker helt klart salget.

Les mer
Knut Tisthal

Salgssjef

Hallvard Lerøy

"Det er to ting jeg vil fremheve med Retail24, fortsetter Tisthal. – For det første oppfatter vi at oppfølgingsprogrammet deres er vesentlig bedre enn det konkurrentene kan tilby. For det andre setter jeg veldig stor pris på bedrifter som driver med noe fordi de synes det er morsomt."
Øivind L. Kristiansen

Manager MD & Demo Services (+47) 916 64 505 E-mail